ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διατελέσαντες Αρχηγοί Στόλου

Διατελέσαντες Αρχηγοί Αιγαίου Πελάγους - Αρχηγοί Κρητικού και Ιονίου Πελάγους
1. ΚΟΧΡΑΝ Θ. 1827
2. ΑΣΤΙΓΞ Φ. 1827-1829
3. ΚΑΝΑΡΗΣ Κ. 18-08-1829
4. ΚΡΙΕΖΗΣ Α. 30-05-1830
5. ΣΑΧΙΝΗΣ Γ. 09-07-1830
6. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Μ.  ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤ.
7. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ. 01-12-1832
8. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΕΣΤ. 1832-1878
9. ΣΑΧΙΝΗΣ Δ. 1878-1879
10. ΚΑΝΑΡΗΣ Μ. 1881-1885
11. ΛΑΣΚΑΡΗΣ Δ. 1886-1887
12. ΚΡΙΕΖΗΣ Δ. 1888-1889
13. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ. 1890-1890
14. ΜΙΑΟΥΛΗΣ Δ. 1890-1892
15. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Μ. 1891-1892
16. ΜΙΑΟΥΛΗΣ Α. 1891-1891
17. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ. 1892-1893
18. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ. 1893-1895
19. ΚΡΙΕΖΗΣ Δ. 1895-1896
20. ΡΕΙΚΕΝ Α. 1896-1897
21. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ. 1897-1897
22. Α.Β.Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ 1897-1897
23. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ. 1897-1897
24. ΚΑΝΑΡΗΣ Μ. 1897-1897
25. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ. 1899-1900
26. ΖΩΤΟΣ Κ. 1901-1903
27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ 1904-1905
28. ΖΩΤΟΣ Κ. 1905-1908
29. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. 1908-1909
30. ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ι. 1909-1910
31. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Π. 1910-1914
32. ΓΚΙΝΗΣ Π. 1912-1913
33. ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ι. 1913-1914
34. ΗΠΙΤΗΣ Ι. 1914-1917
35. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ. 1914-1914
36. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ. 1915-1916
37. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Ι. 1917-1918
38. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Γ. 1917-1919
39. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κ. 1918-1919
40. ΛΙΟΛΙΟΣ Κ. 1918-1920
41. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ. 1920-1921
42. ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑΣ Ι.  1920-1921
43. ΜΠΙΤΗΣ Ι. 1921-1922
44. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Α. 1921-1922 
45. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ν. 1922-1922
46. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 1922-1923
47. ΔΗΜΟΥΛΗΣ Γ. 1923-1923
48. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 1923-1923
49. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ι. 1923-1924
50. ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Λ. 1926-1926
51. ΤΟΥΜΠΑΣ Π. 1926-1927
52. ΜΑΚΑΣ Α. 1927-1928
53. ΠΑΝΑΣ Δ. 1928-1928
54. ΤΟΥΜΠΑΣ Ε. 1929-1929
55. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Α. 1929-1931 
56. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ. 1931-1932
57. ΡΟΥΣΕΝ Π. 1934-1935
58. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Π. 1935-1936
59. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. 1936-1939
60. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ι. 1939-1942
61. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ A. 1942-1943
62. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ K. 1943-1944
63. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. 1944-1945
64. ΚΩΝΣΤΑΣ Π. 1947-1950
65. ΛΑΠΠΑΣ Π. 1950-1952
66. ΤΟΥΜΠΑΣ Ι. 1952-1953
67. ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. 1953-1956
68. ΜΠΑΚΑΣ Γ. 1956-1959
Αρχηγοί Α.Α.Π
Υποναύαρχος Χ. ΦΟΥΦΑΣ 14-01-59
Υποναύαρχος Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ 06-12-59
Υποναύαρχος Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ 14-12-59
Υποναύαρχος Δ. ΦΟΙΦΑΣ 27-11-61
Υποναύαρχος Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 24-12-62
Υποναύαρχος Ν. ΡΙΤΣΟΣ 27-04-64
Υποναύαρχος Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12-11-65
Υποναύαρχος Κ. ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ 09-01-67
Υποναύαρχος Ε. ΠΑΝΑΣ 17-05-67
Υποναύαρχος Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 14-12-67
Υποναύαρχος Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 24-02-68
Αρχηγοί ΑΚΙΠ
Υποναύαρχος Ν. ΣΑΡΡΗΣ Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Αρχηγός Στόλου
Υποναύαρχος Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Α. ΡΑΛΛΗΣ Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής ΔΝΕ
Υποναύαρχος Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Π. ΔΕΔΕΣ Διοικητής ΣΝΔ
Αρχιπλοίαρχος Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος Α. ΡΟΖΑΚΗΣ Υπαρχηγός ΑΣ
Αρχιπλοίαρχος Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
Υποναύαρχος Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Διοικηταί Στόλου
Υποναύαρχος Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ 21-12-68
Υποναύαρχος Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 24-06-70
Υποναύαρχος Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ 12-06-71
Αντιναύαρχος Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 04-06-73
Αντιναύαρχος Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ 09-01-75
Αντιναύαρχος Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 20-09-76
Υποναύαρχος Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ 04-06-77

Αρχηγοί Στόλου

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
04-06-73
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ
09-01-75
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
20-09-76
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
17-09-77
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΡΟΜΠΟΤΗΣ
08-01-82
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ
24-03-82
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Η. ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ
21-12-84
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
22-01-86
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
23-12-86
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Τ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ
17-07-89
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
09-05-90
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
28-02-92
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ
22-12-93
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ
15-03-95
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ
19-02-96
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
05-03-97
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
20-02-98
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ
23-02-99
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
22-02-01
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Θ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
06-03-02
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ
30-03-04
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ
16-02-05
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Μ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ
22-02-05
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π.Δ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ
08-03-06
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
07-03-07
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
08-02-08
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
04-03-10
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
07-11-11
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ
09-03-13
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΛΙΤΣΑΣ
02-03-15
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
02/03/15 - 15/09/15
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
15/09/15 - 16/01/17
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
16/01/17 - 28/01/19
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
29/01/19 - 18/01/20
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
19/01/20 - 16/01/23
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. Ε. ΚΑΤΑΡΑΣ
17/01/23 - 11/01/24

Ο Στόλος μας