ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Συχνές Ερωτήσεις

Πως μπορώ να σταδιοδρομήσω στο Πολεμικό Ναυτικό;

1. Ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να σταδιοδρομήσει στο ΠΝ, είτε αποφοιτώντας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΑΣΕΙ) ή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΑΣΣΥ), είτε κατατασσόμενος ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ).

2. Ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός για φοίτηση στις ανωτέρω Σχολές αποκλειστικά μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Όσον αφορά στο θεσμό των ΕΠΟΠ, αυτοί κατατάσσονται στο ΠΝ, μετά από τις διαδικασίες επιλογές που ακολουθούν σχετική προκήρυξη. Πως μπορεί κάποιος απόφοιτος Ιατρικής σχολής η των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού να γίνει Επίκουρος Αξιωματικός κατά την διάρκεια της θητείας του; Σχετικά με τα των Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑ/Μ- ΣΕΑ/Ι) στο Π.Ν.,ισχύουν τα ακόλουθα:

Προ της κατατάξεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατεύσιμων οπλιτών καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΝ ο απαιτούμενος αριθμός Εφέδρων Αξιωματικών, με αποκλειστικό γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η επιλογή των κατάλληλων προς εισαγωγή στη Σχολή Επίκουρων Αξιωματικών (ΣΕΑ) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 136/11-5-83, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 127/21-3-85 και 140/22-4-92. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 136/11-5-83, τα οποια πιστοποιούν την συνδρομή στο πρόσωπό τους των προβλεπόμενων προσόντων. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τριμελή επιτροπή αξιωματικών, η οποία συγκροτείται με διαταγή της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), στην οποία συμμετέχει ως τρίτο μέλος αξιωματικός του Στρατολογικού Σώματος. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα προσόντα υποβάλλονται αρχικά σε ψυχοτεχνική δοκιμασία και στη συνέχεια εξετάζονται στα μαθήματα που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Προεδρικού Διατάγματος. Μετά το πέρας των εξετάσεων η επιτροπή των εξετάσεων,που έχει ήδη συγκροτηθεί, συντάσσει πρακτικό βαθμολογίας, το οποίο, αφού επικυρωθεί από τη ΔΝΕ, αποστέλλεται στη Σχολή ΣΕΑ,προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των επιτυχόντων. Η διάρκεια θητείας τους είναι 17 μήνες. Όσον αφορά την μονιμότητα, σάς γνωρίζεται ότι :

α) κατά καιρούς και ανάλογα τις αναγκές του ΠΝ προκηρύσονται διαγωνισμοί για Χειριστές Ελικοπτέρων από τους ήδη υπηρετούντες ΣΕΑ/Μ. καθώς και για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) με προυποθέσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.hellenicnavy.gr/seamens.asp

β) μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον θεσμό των Ο.Β.Α. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.hellenicnavy.gr/oba.asp

Θέλω να πληροφορηθώ (προϋποθέσεις/ημερομηνίες) πώς μπορώ να καταταγώ στο Πολεμικό Ναυτικό ως ΕΠ.ΟΠ. (άνδρας/γυναίκα).

Κατά καιρούς προκηρύσσονται διαγωνισμοί κατάταξης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Πολεμικό Ναυτικό. Πληροφορίες δίνονται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία και στα γραφεία ενημέρωσης κοινού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην Αθήνα: Σόλωνος 34 Τηλ. 210-3630742, 210-3630247, Fax 210-3630863.

Στη Θεσσαλονίκη: Βασ. Γεωργίου 1, τηλέφωνα 2310.893378 και 2310.850060.

Για όλη την Ελλάδα ισχύει το τηλέφωνο 800.11.40.306.

Επίσης όποια προκήρυξη υπάρχει, αναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Π.Ν. στην ενότητα "Ανακοινώσεις & Διαγωνισμοί" καθώς και σε αυτό το link.

Έχω υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό και χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό/βεβαίωση που να το αποδεικνύει. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο στο οποίο υπάγεστε.

Θα ήθελα να μάθω αν ένας στρατευμένος κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συμμετάσχει στο σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της ΔΥΚ (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών).Μπορείτε να μου δώσετε ενδεικτικές πληροφορίες για τις επιδόσεις που χρειάζονται για να πετύχω την εισαγωγή μου στη μονάδα;

O νόμος ορίζει ότι για να συμμετάσχει ένας στρατευμένος σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του ΠΝ πρέπει να έχει υπόλοιπο θητείας 12 μήνες. Επομένως από 1/1/2004, με τη μείωση της θητείας σε 12μηνο, κανένας στρατευμένος του ΠΝ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΥΚτ). Σε σχολείο ΥΚτ μπορούν πλέον να συμμετάσχουν μόνο ΕΠ.ΟΠ., Ο.Β.Α., μόνιμοι υπαξιωματικοί/αξιωματικοί ΠΝ καθώς και στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους. Οι επιδόσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή στο σχολείο είναι οι εξής:

• Τρέξιμο 1 μίλι ξηράς (1642 μέτρα) σε λιγότερο από 7 λεπτά

• Κολύμβηση 300 μέτρα σε πισίνα σε λιγότερο από 7 λεπτά

• 6 έλξεις στο μονόζυγο

• 20 κάμψεις (push ups)

• 20 κοιλιακοί

• Κατακόρυφο ανέβασμα σχοινιού 4 μέτρων μόνο με τα χέρια

Mπορούν οι γυναίκες να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό;

Οι γυναίκες μπορούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό:

α) μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στις σχολές: ΣΝΔ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥΝ

β) ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) μέσω συμμετοχής σε ανάλογους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται κατά καιρούς ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΝ

Είμαι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες ...μπορώ να καταταγώ;

Όποιοι κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση όπως ορίζει το ΠΔ 133/02 (ΦΕΚ 109Α από 17-5-2002), και ΠΔ 53/03 (ΦΕΚ 59Α από 7-3-2003).

Σε ποιά τμήματα του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί κάποιος να εισαχθεί μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων;

Μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων μπορεί κανείς να εισαχθεί στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

Αν κάποιος έχει στίγμα μπορεί να καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό;

Κάποιος που έχει το συνήθες "στίγμα μεσογειακής αναιμίας" χωρίς σημαντική αναιμία μπορεί να καταταγεί στο Π.Ν. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις μεσογειακής αναιμίας ή και άλλων αιμολυτικών αναιμιών που συνοδεύονται από αναιμία μέτριου ή σοβαρού βαθμού οπότε οι πάσχοντες δεν κρίνονται ικανοί για κατάταξη στο Π.Ν.

Πως μπορώ να υποβάλλω μια αναφορά σαν πολίτης για οποιοδήποτε θέμα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

Η αναφορά ενός πολίτη στο ΓΕΝ υποβάλετε στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231 (εντός ΚΕΠ), Χολαργός. Τηλ. 210-6598664, Fax 210-6598379

Eίμαστε τρία (3) αδέρφια. Δικαιούμαστε μειωμένη θητεία;

Σύμφωνα με το Νόμο περί στρατολογίας Αρθ. 9 μεταφέρονται στη μειωμένη θητεία μόνο ο μόνος η ο μεγαλύτερος αδερφός από 3 αδέρφια ζώντα. Αν ο μεγαλύτερος αδερφός σας είναι ανίκανος για κάθε εργασία τότε μπορείτε να μεταφερθείτε στους υπόχρεους μειωμένης (εννεάμηνη) θητεία.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-3484286, ή να στείλετε το αίτημά σας με FAX στο 210-3484188, ή και με Email: [email protected]

Που μπορώ να πληροφορηθώ για τα ένσημα μου;

Τα ένσημα των πρώην Στρατιωτικών βρίσκονται στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στο οποίο λειτουργεί γραφείο ενσήμων. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί ο απευθυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι το 210 5531214.

Ο Στόλος μας