ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υποναύαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ

Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ

Ο Υποναύαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1985, από την οποία αποφοίτησε και εντάχθηκε στην επετηρίδα των Αξιωματικών του ΠΝ ως Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1989. Τον Ιανουάριο 2024, προήχθη σε Υποναύαρχο.

Έχει υπηρετήσει σε μάχιμες μονάδες του ΠΝ ως Αξιωματικός Επιστασιών και Διευθυντής Διευθύνσεων. Έχει εκτελέσει καθήκοντα Κυβερνήτου στο Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ (S-119) και στο ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ (A-470). Διετέλεσε Διευθυντής Προσωπικού και Επιχειρήσεων στη ΔΥ, Εκπαιδεύσεως (Β2) στο ΓΕΝ και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Β1) στο ΓΕΕΘΑ. Επιπρόσθετα, έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Επιχειρήσεων Υ/Β στο COMSUBSOUTH του MC NAPLES. Τέλος, έχει διατελέσει Επιστολέας και Διοικητής στη Διοίκηση Υποβρυχίων.

Από τον Ιανουάριο 2024, έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Αρχιεπιστολέα ΓΕΝ.

Ο Υποναύαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος ΠΝ έχει διέλθει όλα τα απαιτούμενα σταδιοδρομικά σχολεία του ΠΝ και των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Επιτελών Αξιωματικού Ναυτικού (ΣΕΑΝ), της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του Μετάλλια του ΠΝ καθώς και διαμνημόνευση συμμετοχής του στην διασυμμαχική επιχείρηση «Operation Unified Protector Libya»

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

Ο Στόλος μας