ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού

Μενού

Ο θυρεός της Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ) προβάλει την άγκυρα ως χαρακτηριστικό σύμβολο του Ναυτικού και της θάλασσας. Το ξίφος ως χαρακτηριστικό ισχύος που φέρεται από τους Αξιωματικούς, το ναυτικό τηλεσκόπιο που χαρακτηρίζει τη διορατικότητα και επικέντρωση στο σκοπό, τον πυρσό χαρακτηριστικό της παρεχόμενης γνώσης και τα ιδεώδη που διακρίνουν τον Αξιωματικό του Π.Ν. Τέλος, η προμετωπίδα του θυρεού με τη φράση «ΝΙΚΑΝ ΕΥΒΟΥΛΙΑΣ ΕΣΤΙ» σημαίνει «Η νίκη είναι αποτέλεσμα του ορθού και αποτελεσματικού τρόπου σκέψης».

Ιστορικό

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός το 1910 ζήτησε τη συνδρομή της Βρετανίας με σκοπό την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Ναυτικού. Το 1911 συγκροτήθηκε η Βρετανική Ναυτική Αποστολή στην Ελλάδα, η οποία πρότεινε την ίδρυση αντίστοιχης Σχολής και στην Ελλάδα.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1921 – 1929

Το 1921 επί κυβερνήσεως Δ. Γούναρη, ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Ναυτικού. Λόγω της Μικρασιατικής εκστρατείας η έναρξη λειτουργίας της Σχολής πραγματοποιήθηκε τελικά το έτος 1925. Πρώτος Διοικητής τοποθετήθηκε ο Πλοίαρχος Δ. Οικονόμου ΒΝ. Διευθυντής Σπουδών τοποθετήθηκε ο Βρετανός Αντιπλοίαρχος A.G. Talbot RN, μέλος της Βρετανικής Ναυτικής Αποστολής. Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά άρχισε το 1925 και ολοκληρώθηκε το 1926. Η Σχολή λειτούργησε σε χώρο των Παλαιών Ανακτόρων (το κτίριο της σημερινής Βουλής). Το 1926 η Σχολή εγκαταστάθηκε σε χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών έως και το 1940.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Η αποστολή της ΣΠΠΝ είναι να παρέχει διοικητική και επιτελική εκπαίδευση, μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική καθώς και ενημέρωση επί των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και επιστημονικών αντιλήψεων που σχετίζονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό την κατάλληλη κατάρτιση των Αξιωματικών του ΠΝ για την εκτέλεση επιτελικών και διοικητικών καθηκόντων κατά την ανάληψη των προβλεπόμενων διοικητικών θέσεων ανάλογα με το βαθμό και την ειδικότητα σ’ όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Η ΣΠΠΝ λειτουργεί ως επιστημονικός φορέας του ΥΠΕΘΑ, σε θέματα Ναυτικής Επιστήμης και Στρατηγικής. Στη ΣΠΠΝ είναι δυνατόν να ανατεθεί η διεξαγωγή και επί πλέον επιμορφωτικών σχολείων κατόπιν σχετικής διαταγής ΓΕΝ.

Διαβάστε Περισσότερα

Έδρα - Εγκαταστάσεις

ΓΕΝΙΚΑ

1. Στη ΣΠΠΝ λειτουργούν δύο Σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης Αξιωματικών προελεύσεως ΣΝΔ (και αντιστοίχων ΑΣΕΙ) και ΣΜΥΝ αντίστοιχα, με ξεχωριστούς κύκλους σπουδών ως ακολούθως: α. Η ΣΔΙΕΠΝ (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού), στην οποία φοιτούν υποχρεωτικά Αξιωματικοί Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί. Στη ΣΠΠΝ δύναται να φοιτούν επί-σης και Αξιωματικοί ΠΝ άλλων ειδικοτήτων, ετέρων κλάδων των ΕΔ, των ΣΑ καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί όπως καθορίζεται από το ΓΕΝ. β. Η ΣΔΙΕΠΝ (Ε) (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού Ειδικοτήτων ΠΝ), στην οποία φοιτούν υποχρεωτικά Αξιωματικοί βαθμού Σημαιοφόρου (Ε). 2. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί σκοποί των ΣΠΠΝ και ΣΠΠΝ (Ε), αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο Οργανισμό της Σχολής, ο οποίος αποτελεί Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοίκηση

ΥΠΑΓΩΓΗ

Η ΣΠΠΝ είναι υποτεταγμένη στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ). Η Διοικητική Διοίκηση ασκείται από τον Α/ΓΕΝ, ενώ ο Διοικητής ΔΝΕ ασκεί το διοικητικό έλεγχο αυτής. Ο Στρατονομικός έλεγχος ασκείται από κατάλληλη Ν. Υπηρεσία, όπως καθορίζεται εκάστοτε φορά με σχετική διαταγή ΓΕΝ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Η γενική διοικητική οργάνωση της ΣΠΠΝ, έχει την ακόλουθη δομή: α. Διοικητής. β. Υποδιοικητής. γ. Διεύθυνση Σπουδών. δ. Διεύθυνση Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας. 2. Το επιτελείο της ΣΠΠΝ, είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του. Τη διοίκηση του επιτελείου, ασκεί ο Υποδιοικητής.

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3484144

FAX:           210 3484153

e-mail:        [email protected]

Διεύθυνση: Μαρκόνι 20, Βοτανικός, ΤΚ 104 47

Ο Στόλος μας