ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Οργάνωση

Μενού

Στο ΝΝΚ λειτουργούν Κλινικές που έχουν την ευθύνη για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αγωγή των νοσηλευομένων καθώς και Τμήματα για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων και των εξωτερικών ασθενών.

Οι Κλινικές και τα Τμήματα οργανώνονται σε τέσσερις (4) Τομείς ως ακολούθως:

 

(1) Χειρουργικός Τομέας
(α) Αναισθησιολογικό Τμήμα – Ανάνηψη
(β) Χειρουργείο –Αποστείρωση
(γ) Κλινική Γενικής Χειρουργικής
(δ) Ορθοπεδική Κλινική
(ε) ΩΡΛ Κλινική
(στ) Οφθαλμολογική Κλινική
(ζ) Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
(η) Ουρολογική Κλινική
(2) Παθολογικός Τομέας
(α) Παθολογική Κλινική
(β) Καρδιολογική Κλινική
(γ) Ψυχιατρική Κλινική
(δ) Δερματολογική Κλινική
(ε) Τμήμα Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής
(3) Εργαστηριακός Τομέας
(α) Ακτινολογικό Τμήμα – Υπέρηχοι
(β) Βιοπαθολογικό Τμήμα
(4) Οδοντιατρικός Τομέας
(α) Τμήμα Γενικής Οδοντιατρικής
Το ΝΝΚ διαθέτει :
  • Μικτή Νοσηλευτική Πτέρυγα αποτελούμενη από 54 νοσηλευτικές κλίνες από τις οποίες οι 9 χρησιμοποιούνται για την  περίθαλψη ασθενών με λοιμώδη νοσήματα.
  • Χειρουργείο με δύο (2) χειρουργικές αίθουσες.
  • Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών
  • Τμήμα Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής το οποίο  δέχεται σε 24ωρη βάση περιστατικά τα οποία λαμβάνουν χώρα στo νότιο Ελλαδικό χώρο. Ειδικά το Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής, κατόπιν έγκρισης ΓΕΝ, δέχεται πληθώρα περιστατικών προς εξυπηρέτηση Πανεπιστημιακών – Κρατικών  Νοσοκομείων  και Ιδιωτών Ιατρών.
  • Ακτινολογικό Εργαστήριο με ένα (1) ακτινολογικό μηχάνημα, δύο (2) φορητά ακτινολογικά μηχανήματα και ένα (1) υπερηχογράφο.
  • Δύο (2) ασθενοφόρα, τα οποία είναι κινητές μονάδες

 

Στο ΝΝΚ λειτουργούν τα ακόλουθα Εξωτερικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού:

1 Χειρουργικό
2 Ορθοπεδικό
3 ΩΡΛ
4 Οφθαλμολογικό
5 Πλαστικής Χειρουργικής
6 Παθολογικό
7 Καρδιολογικό
8 Δερματολογικό
9 Ψυχιατρικό – Ψυχοθεραπείας και Ψυχομετρίας
10 Οδοντιατρικό
11 Πνευμονολογικό
12 Γαστρεντερολογικό
13 Ουρολογικό

 

Ο Στόλος μας