ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αποστολή

Μενού

Η Μονάδα Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής παρέχει ιατρονοσηλευτική περίθαλψη σε όλα τα καταδυτικά ατυχήματα για όλο το προσωπικό των Ε.Δ και των Σ.Α αλλά και για κάθε Έλληνα ή αλλοδαπό πολίτη καλύπτοντας έτσι 365 μέρες το χρόνο καταδυτικά περιστατικά από όλη την Κρήτη και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν υποστηρίζει ακόμα περιστατικά που χρήζουν εντατική νοσηλεία και μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

Παράλληλα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και ξένων αποστολών σε όλη την επικράτεια της Κρήτης. Συμμετέχει επιστημονικά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NMIOTC – ΚΕΝΑΠ) σε πιστοποιημένα από την NAEMT  σεμιναρια Ιατρικής σε πολεμικό περιβάλλον.

Πραγματοποιεί θεραπείες υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και προστατευόμενων μελών , ενώ στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων παρέχει θεραπεία σε οποιονδήποτε ασθενή κατόπιν παραπομπής από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης . Πραγματοποιεί εξετάσεις καταδυτική ικανότητας δυτών Διενεργούνται επιστημονικές έρευνες ενώ οργανώνονται σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια συνεχούς εκπαίδευσης του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Στόλος μας