ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Στελέχωση

Μενού

Το ΝΝΚ στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ, του ΛΣ και των λοιπών κλάδων των ΕΔ καθώς και από πολιτικό προσωπικό (ΜΠΥ).

Η γενική διοικητική διάρθρωση του ΝΝΚ, έχει την ακόλουθη δομή:

1 Διευθυντής
2 Νοσοκομειακό Συμβούλιο
3 Επιτροπή Απαλλαγών Ν. Κρήτης
4 Επιτροπή Επιστημονικής Εκπαίδευσης – Έρευνας και Μελετών
5 Επιστημονικό / Ιατρικό Συμβούλιο
6 Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
7 Υποκατάστημα Στρατιωτικού Φαρμακείου
8 Υποδιευθυντής – Συντονιστής Διοικητικού
9 Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
10 Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
11 Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
12 Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
13 Διεύθυνση Φαρμακευτικής Υπηρεσίας
14 Ανεξάρτητα Γραφεία:
13 Διεύθυνση Φαρμακευτικής Υπηρεσίας
       (α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
       (β) Γραμματεία ΝΝΚ
       (γ) Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Στόλος μας