ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αρματαγωγά

Α/Γ ΧΙΟΣ (L 173)
Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ (L 175)
Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (L 176)
Α/Γ ΡΟΔΟΣ (L 177)
Α/Γ ΣΑΜΟΣ (L 174)

Ο Στόλος μας