ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Καριέρα Υπαξιωματικού

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού και ιδρύθηκε το έτος 1887 στον Πόρο, με την ονομασία Κεντρικό Προγυμναστήριο. Από τότε λειτουργεί συνεχώς έχοντας αλλάξει διάφορες ονομασίες (Σχολή Ναυτοπαίδων – Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού). Τώρα η ΣΜΥΝ λειτουργεί σε εγκαταστάσεις της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδέυσεως (ΔΝΕ) στην περιοχή Σκαραμαγκά από την 17η Σεπτεμβρίου 1991 και είναι η μοναδική παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού εισάγονται απόφοιτοι Λυκείου μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων αφού προηγουμένως έχουν περάσει επιτυχώς προκαταρκτικές εξετάσεις (Υγειονομικά – Αθλητικά – Ψυχοτεχνικά) ανάλογες των άλλων Στρατιωτικών Σχολών. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση στη ΣΜΥΝ είναι διάρκειας (3) ετών και οι μαθητές διδάσκονται ΓΕΝΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα ενώ παράλληλα τους παρέχεται η κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή καθώς και η τριβή με το θαλάσσιο στοιχείο.

Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους στη Σχολή οι μαθητές πραγματοποιούν Εκπαιδευτικά ταξίδια διήμερης ή τριήμερης διάρκειας μία φορά το μήνα, σε Ελληνικά λιμάνια. Επίσης πραγματοποιείται ένας εκπαιδευτικός πλους που διαρκεί ένα μήνα περίπου, μία φορά το χρόνο, σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής διαθέτουν όλα τα μέσα για σωστή εκπαίδευση (Ακαδημαϊκή – Στρατιωτική) και πολιτισμένη διαμονή που κάνουν τη ζωή τους στη Σχολή άνετη και ευχάριστη.

Οι απόφοιτοι της Σχολής μετά από τριετή φοίτηση ονομάζονται “ΚΕΛΕΥΣΤΕΣ” και τοποθετούνται στα πλοία και τις Υπηρεσίες του Π.Ν ανάλογα με την ειδικότητα τους. Οι Υπαξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής σταδιοδρομούν σαν μόνιμα στελέχη του Π.Ν ιεραρχικά μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και οικονομικά μέχρι του Αρχιπλοιάρχου.

Επικοινωνία με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού στο Τηλ: 5574 980 (Εσωτερικό1736 και 1741) Σκαραμαγκάς

Ο Στόλος μας