ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
13/12/1907 - 10/07/1908
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ A. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
10/07/1908 - 03/08/1911
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΓΚΙΝΗΣ
07/01/1911 - 15/04/1912
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
16/04/1912 - 16/09/1912
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
16/09/1912 - 07/04/1914
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
14/04/1914 - 16/06/1914
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
19/06/1914 - 14/06/1917
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
22/06/1917 - 18/12/1917
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
18/12/1917 - 22/06/1920
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΗΠΙΤΗΣ
09/11/1920 - 26/04/1921
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
29/04/1921 - 15/12/1921
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
15/12/1921 - 12/10/1922
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ
12/10/1922 - 11/03/1924
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΓΟΝΑΤΑΣ
11/03/1924 - 24/03/1924
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β. ΛΟΠΡΕΣΤΗΣ
24/03/1924 - 08/07/1925
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. ΓΟΝΑΤΑΣ
08/07/1925 - 27/02/1926
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ. ΛΟΥΗΣ
27/02/1926 - 07/07/1926
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
07/07/1926 - 03/10/1926
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ. ΛΟΥΗΣ
03/10/1926 - 01/12/1926
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
01/12/1926 - 17/02/1927
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ
17/02/1927 - 15/07/1927
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
15/07/1927 - 07/12/1928
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΠΑΝΑΣ
07/12/1928 - 18/02/1931
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ. ΛΟΥΗΣ
18/02/1931 - 07/12/1931
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ
07/12/1931 - 10/12/1932
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
10/12/1932 - 06/03/1933
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Χ. ΛΟΥΗΣ
06/03/1933 - 09/03/1933
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ
09/03/1933 - 17/08/1933
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
23/08/1933 - 17/07/1934
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ
17/07/1934 - 03/03/1935
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
03/03/1935 - 19/12/1936
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
19/12/1936 - 12/01/1937
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
12/01/1937 - 13/08/1938
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
13/08/1938 - 17/09/1938
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
17/09/1938 - 20/04/1941
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
26/04/1941 - 30/04/1941
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
03/09/1944 - 11/04/1945
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
11/04/1945 - 14/10/1946
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
14/10/1946 - 02/02/1947
ΑΝΤΙ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
02/02/1947 - 20/09/1947
ΑΝΤΙ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
20/09/1947 - 17/11/1951
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΣ
17/11/1951 - 06/09/1952
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΛΑΠΠΑΣ
06/09/1952 - 13/09/1958
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ K. ΤΣΑΤΣΟΣ
13/09/1958 - 04/12/1959
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
4/12/1959 - 27/11/1961
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. KΙΟΣΣΕΣ
27/11/1961 - 12/12/1963
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ
12/12/1963 - 30/03/1967
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
30/03/1967 - 24/04/1967
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ
Ι. ΔΕΔΕΣ
24/04/1967 - 18/09/1967 18/09/1967 - 13/12/1967
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ
Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ
13/12/1967 - 20/12/1968 20/12/1967 - 18/12/1968
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
18/12/1968 - 01/06/1973
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ
01/06/1973 - 08/01/1975
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
08/01/1975 - 08/01/1976
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ
08/01/1976 - 16/09/1976
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ
16/09/1976 - 05/01/1982
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΟΔ. Ν. ΚΑΠΕΤΟΣ
05/01/1982 - 23/03/1982
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
23/03/1982 - 22/12/1986
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
22/12/1986 - 17/07/1989
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΛΑΓΑΡΑΣ
17/07/1989 - 28/02/1992
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Η. ΔΡΙΚΟΣ
28/02/1992 - 17/12/1993
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΣΤΑΓΚΑΣ
17/12/1993 - 16/02/1996
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ
16/02/1996 - 16/02/1998
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
16/02/1998 - 15/02/2001
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ
16/02/2001 - 05/03/2002
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
05/03/2002 - 15/02/2005
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΓΟΥΣΗΣ
15/02/2005 - 05/02/2008
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ.ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ
05/02/2008 - 17/02/2010
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ
17/02/2010 - 01/11/2011
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
01/11/2011 - 07/03/2013
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
07/03/2013 - 16/09/2015
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
16/09/2015 - 16/01/2017
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΤΣΟΥΝΗΣ
16/01/2017 - 18/01/2020
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
18/01/2020 - 16/01/2023
ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ
16/01/2023 - 11/01/2024

Ο Στόλος μας