ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Πληροφορίες πριν την Κατάταξη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Η Δνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄302/13 Δεκ 2005) όπως ισχύει σήμερα, καλεί τους υποψήφιους στρατεύσιμους που θα καταταγούν στο ΠΝ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για την παρουσίασή τους πληροφοριακά στοιχεία.

Οι δηλώσεις των στρατευσίμων, δεν είναι δεσμευτικές για την τοποθέτησή τους σε Μονάδες του ΠΝ, αλλά αξιολογούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών του ΠΝ.

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου υπ’ αριθ. 4361, ΦΕΚ/10/1-2-2016.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται τουλάχιστον έξι (6) μήνες έχουν τη δυνατότητα:

  1. Να μεταβαίνουν και να εξετάζονται κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), πριν την ημερομηνία κατάταξης, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, για να λάβουν σχετική ιατρική γνωμάτευση, την οποία οφείλουν να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία κατάταξής τους, στη Μονάδα Κατάταξης [Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ) ή Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝ)].
  2. Να προσκομίζουν, κατά την κατάταξή τους στη Μονάδα Κατάταξης, ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους, εκδοθείσα από κρατικό και μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξετασθούν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).

Ο Στόλος μας