ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ιπτάμενα Μέσα

Alouette ΙΙΙ
S70B Aegean Hawk
AB 212 ASW
Lockheed P-3 Orion

Ο Στόλος μας