ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ταχέα Περιπολικά

Τύπου "Ρουσσέν"

ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ (P-67)
ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ
ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ (P-69)
ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (P-70)
ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ (P-71)
ΤΠΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ (P-78)
ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΚΟΣ (P-79)

Τύπου "La Combattante IIIΑ"

ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ (P-20)
ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ (P-21)
ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ (P-22)
ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ (P-23)

Τύπου "La Combattante IIIΒ"

ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ (P-24)
ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ (P-26)
ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ (P-27)
ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (P-28)
ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ (P-29)

Τύπου "148"

ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ (P-72)
ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (P-73)
ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ (P-75)

Τύπου "Nasty"

ΠΠ ΚΥΚΝΟΣ (P-198)
ΠΠ ΠΗΓΑΣΟΣ (P-199)
ΠΠ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (P-196)
ΠΠ ΤΟΞΟΤΗΣ (P-228)

Τύπου "Αντωνίου"

ΠΠΚ ΔΙΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (P-286)
ΠΠΚ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ (P-287)

Ο Στόλος μας