ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Διεύθυνση Φαρμακευτικής Υπηρεσίας

Μενού

Νοσοκομειακό φαρμακείο

  • -Παρέχει εξυπηρέτηση στους ένδον ασθενείς κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους
  • -ΥΣΦ (ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΎ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

Ο Στόλος μας