ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Φαρμακευτικής Υπηρεσίας

Νοσοκομειακό φαρμακείο

  • -Παρέχει εξυπηρέτηση στους ένδον ασθενείς κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους
  • -ΥΣΦ (ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΎ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

Ο Στόλος μας