ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τρόποι Δράσης Υπερβαρικού Οξυγόνου

  • Η θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο ή Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (ΥΒΟ) είναι η εισπνοή 100% οξυγόνου σε αυξημένη πίεση (δηλ. σε πίεση περιβάλλοντος μεγαλύτερη της μιας ατμόσφαιρας (1ΑΤΜ). Με την εισπνοή οξυγόνου σε Υπερβαρικό περιβάλλον, το οξυγόνο διαλύεται στο αίμα έως και 20 φορές περισσότερο και έτσι ο οργανισμός μπορεί να μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο σε περιοχές με επηρεαζόμενη αιμάτωση π.χ. περιοχές που έχουν οίδημα, φλεγμονή, αγγειακά κλπ προβλήματα. Με την θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο βελτιστοποιείται η δράση της θεραπευτικής αγωγής, περιορίζοντας την έκταση της βλάβης και επιταχύνοντας την επούλωση και την ίαση με τους εξής μηχανισμούς:
  • Παρέχει μεγάλη ποσότητα οξυγόνου στους υποξικούς ιστούς.
  • Ενισχύει την επούλωση τραυμάτων διεγείροντας την αύξηση των ινοβλαστών, τη σύνθεση κολλαγόνου και τη νεοαγγείωση.
  • Συμπιέζει τις φυσαλίδες αέρα και συμβάλει στην εξάλειψη τους.
  • Ενισχύει την αντιμικροβιακή δραστηριότητα των αντιβιοτικών για την αναστολή της λοίμωξης.
  • Ενισχύει τη λειτουργία των λευκοκυττάρων ενάντια στις λοιμώξεις.
  • Επάγει την αγγειοσύσπαση μειώνοντας το ιστικό οίδημα.
  • Εξουδετερώνει τις επιδράσεις των δηλητηρίων και των τοξινών σε κυτταρικό επίπεδο.

   Επικοινωνία

28210-82759 (Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής)

Ο Στόλος μας