ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Μενού

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΥΝΤΟΥ: 28210-82510
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΝΚ: 28210-82543
ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 28210-82628 28210-82720
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 28210-82538 28210-82414
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 28210-82759

Ο Στόλος μας