ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υποναύαρχος Γεώργιος Αγγουράς ΠΝ

Διοικητής ΔΝΕ

Ο Υποναύαρχος Γεώργιος Αγγουράς Π.Ν. γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1985, από την οποία αποφοίτησε ως Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1989.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Υποβρύχια (Υ/Β) και Κανονιοφόρους (Κ/Φ), αλλά κυρίως σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου, ως Αξιωματικός Ανθυποβρυχιακού Πολέμου (Α/Υ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στην Κ/Φ ΚΑΡΤΕΡΙΑ, στην Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ και στη Φ/Γ ΕΛΛΗ.

Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής της Σχολής Α/Υ, ως Επιτελής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) και της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), ως Τμηματάρχης Διοικητικής Οργάνωσης  ΓΕΝ/Β1-Ι, ως Α΄ Επιτελής Επιχειρήσεων ΣΑ/ΑΣΣΔΕ (Βέλγιο), ως Επιτελής της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), ως Διευθυντής Ασφάλειας / Πληροφοριών ΑΣ/Α2, ως Διευθυντής Θαλάμου Επιχειρήσεων ΑΣ/ΚΕΠΙΧ, ως Τμηματάρχης Εθνικών Διακλαδικών Ασκήσεων ΓΕΕΘΑ/Α3-Ι, ως Διευθυντής Υπηρεσίας Επιχειρησιακών Φυλακών ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ και ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης και Προσομοίωσης ΓΕΕΘΑ/Α3. 

Έχει διατελέσει καθήκοντα Διοικητή ΔΠΕ, καθώς και Αρχιεπιστολέα (Α/Ε) της   Διοίκησης Φρεγατών (ΔΦ/Γ) και του ΑΣ.

Το 2024 προήχθη σε Υποναύαρχο Π.Ν. και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή ΔΝΕ.

Έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Π.Ν, τη Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) και την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). 

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημόνευση συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ. 

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων.

Ο Στόλος μας