ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΔΙΕΠΝ

Μενού

Γενικά

Η φοίτηση στο Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) είναι υποχρεωτική για τους Μαχίμους, Μηχανικούς και Οικονομικούς Αξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου, δεδομένου ότι αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής. Στο ΣΔΙΕΠΝ μπορούν επίσης να φοιτήσουν Αξιωματικοί άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και αλλοδαποί. Ετησίως, διεξάγονται 2 Σχολεία διαρκείας 85 εργασίμων ημερών.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου έχει σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που είναι απαραίτητες για να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα επιτελικά και διοικητικά καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο υπόλοιπο της σταδιοδρομίας τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συζητήσεις, εργασίες, εξετάσεις, επισκέψεις και ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Οι σπουδαστές συμμετέχουν επίσης σε επιλεγμένες εκπαιδευτικές δράσεις άλλων φορέων που συνάδουν με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Σχολείου.

Τι μαθαίνουν οι σπουδαστές

 • Οι σπουδαστές θα διδαχθούν μεθόδους διαχείρισης προσωπικού, διαπραγματεύσεων, παρακίνησης και ελέγχου με σκοπό την επίτευξη της αποστολής. Θα τονιστεί η ανάγκη ελαχιστοποίησης του απορρέοντος κινδύνου κατά την εφαρμογή αλλαγών σε έναν οργανισμό. Με τη διοργάνωση σεμιναρίων ανάλυσης ηγετικών προσωπικοτήτων επιδιώκεται η αναγωγή σε σύγχρονους προβληματισμούς που δύναται να αντιμετωπίσει ο ηγέτης του σήμερα. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις διδάσκονται μέθοδοι αποτελεσματικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και εξηγούνται οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης απόφασης εντός μεγάλων επιτελείων.
 • Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τη θέση της Ελλάδος στο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανατολικής Μεσογείου. Θα ενημερωθούν από κατάλληλους διαλέκτες αναφορικά με τους διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες που συμμετέχει η χώρα και θα αντιληφθούν το ρόλο της Ναυτικής Ισχύος και του Πολεμικού Ναυτικού στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
 • Θα διδαχθούν επίσης τα κεφάλαια του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που ρυθμίζουν την κυριαρχία και αρμοδιότητες των κρατών στο θαλάσσιο χώρο καθώς επίσης και βασικά κεφάλαια του Διεθνούς Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των σπουδαστών να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ομάδες σχεδίασης ναυτικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να απαντούν στα παρακάτω βασικά ερωτήματα: Ποιοί είναι οι αντικειμενικοί σκοποί; Ποια είναι η σειρά των ενεργειών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών; Ποια είναι τα μέσα που θα χρειαστούν για την επίτευξή τους; Επί πλέον, οι σπουδαστές συμμετέχουν σε άσκηση επιχειρησιακής σχεδίασης προσομοίωσης σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ. Μελετώνται επίσης συγκεκριμένες περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου για εξαγωγή χρήσιμων διδαγμάτων. Έμπειροι Αξιωματικοί εν αποστρατεία, που κατά την ενεργό υπηρεσία τους ως ανώτατοι διοικητές έλαβαν μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις, περιγράφουν τις εμπειρίες τους και απαντούν στα ερωτήματα των σπουδαστών.
 •  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση από ανώτατους επιτελείς του ΓΕΝ και διοικητές για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΠΝ. Η συμμετοχή των σπουδαστών σε εκπαιδευτικό ταξίδι δίδει την ευκαιρία για επί τόπου ενημέρωση αναφορικά με την αποστολή και τις δραστηριότητες κρίσιμων επιχειρησιακών σχηματισμών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης και στην ενημέρωση για τις τάσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και για τη δραστηριότητα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που σχετίζονται με την άμυνα και τη βιομηχανία.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Οι σπουδαστές με τη φοίτησή τους στο Σχολείο επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναλάβουν επιτελικά και διοικητικά καθήκοντα εντός ή εκτός του ΠΝ, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις:  

 • Ικανότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διευθυντικής.  
 • Ευχέρεια χειρισμού του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Δεξιότητα διατύπωσης αιτιολογημένων εισηγήσεων για λήψη απόφασης.  
 • Κατανόηση των συσχετισμών ισχύος στο διεθνές περιβάλλον.
 • Κατανόηση της σημασίας της ναυτικής ισχύος.
 • Αναγνώριση χαρακτηριστικών καταστάσεων κρίσεως και τρόπους διαχείρισης.  
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες επιχειρησιακής σχεδίασης.  
 • Εμβάθυνση σε βασικές αρχές του δικαίου ενόπλων συρράξεων και θαλάσσης.
 • Ενημέρωση επί νέων τεχνολογιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό.
 • Ενημέρωση επί των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Πολεμικό Ναυτικό.   

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει η Σχολή. Επίσης εκπαιδευτικό έργο παρέχουν κατάλληλα στελέχη από το χώρο της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων, στρατιωτικοί εκπαιδευτές και το τοποθετημένο προσωπικό της ΣΠΠΝ.

ΣΠΠΝ - Έντυπο Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδαστή

Ο Στόλος μας