ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Όραμα Αρχηγού ΓΕΝ

Η αύξηση της ετοιμότητας, της διαθεσιμότητας, της Μαχητικής Ικανότητας των υφιστάμενων Αεροναυτικών Μονάδων, η αναθεώρηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ΠΝ με την πρόσκτηση των νέων μονάδων καθώς και η υλοποίηση στο μέγιστο της εγκεκριμένης από το ΚΥΣΕΑ Δομής Δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπισθούν οι τωρινές και μελλοντικές πολυδιάστατες απειλές, να υπερασπιστεί η κυριαρχία και να υποστηριχθούν τα Εθνικά συμφέροντα της Πατρίδας στον ευρύτατο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, Ιονίου, Κρητικού Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Στόλος μας