ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Όραμα Αρχηγού ΓΕΝ

Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ

Όραμά μου είναι ένα Ισχυρό και Σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό, αντάξιο της Ιστορίας του, ικανό να προβάλει την απαιτούμενη, αξιόπιστη Ναυτική Ισχύ σε οποιαδήποτε περιοχή γεωπολιτικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος και να επιβληθεί, προστατεύοντας αποτελεσματικά την Κυριαρχία και τα συμφέροντα της Χώρας μας.

Αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο οπλικό σύστημα και ο μέγιστος πολλαπλασιαστής ισχύος, στοχεύω πρωτίστως να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε άρτια, να εμπνεύσουμε και να διατηρήσουμε τους καλύτερους μαχητές και μελλοντικούς ηγέτες.

Προτεραιότητες μου είναι:

Η ουσιαστική μέριμνα για το προσωπικό με έμφαση στην εκπαίδευσή του, την επιμόρφωσή του, στις ανάγκες και στα προβλήματά του, διασφαλίζοντας εργασιακή σταθερότητα και πνεύμα ηθικής, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας.

Η αναγνώριση της προσπάθειας των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων με αναλογικά αντίστοιχη, σταδιοδρομική και οικονομική επιβράβευση.

Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας των Μονάδων του ΠΝ.

Η αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Στόλου, μέσω της προαγωγής του επιπέδου της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Ο εξορθολογισμός των αποστολών των πολεμικών πλοίων στην ειρηνική περίοδο, ώστε αφενός να καλύπτονται οι απαιτήσεις της επιχειρησιακής σχεδίασης, η ετοιμότητα αντίδρασης έναντι απειλών ή εκτάκτων αναγκών, καθώς και οι διεθνείς υποχρεώσεις/δεσμεύσεις της Χώρας και αφετέρου να εξοικονομηθούν πόροι περιορίζοντας την υπέρμετρη καταπόνηση προσωπικού και υλικού.

Η αναθεώρηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απειλές και τις ημέτερες / μελλοντικές δυνατότητες.

Η έγκαιρη παραλαβή, ενεργοποίηση και επιχειρησιακή εκμετάλλευση των νέων μονάδων και ιπταμένων μέσων.

Η βελτιστοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής. H δρομολόγηση της αντικατάστασης των Παλαιών Κυρίων Μονάδων Κρούσεως με νέες σύγχρονες, επιδιώκοντας την συμπαραγωγή τους στην Ελλάδα.

Η προαγωγή της διακλαδικότητας και η εξασφάλιση της δυνατότητας διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων.

Η ανταπόκριση στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και η άμεση και πλήρης συνδρομή μας, όπου και όποτε απαιτηθεί.

Ο Στόλος μας