ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Πλάνα από την Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου – Αρετή και Τόλμη – 29/10/17