ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Πλοιάρχων 2013-14

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2013-14 της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2013 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α. Πλοίαρχος Μάχιμος

Τσούτσιας Βασίλειος

 

β. Πλοίαρχος Μηχανικός

Τζιώτης Κωνσταντίνος

 

γ. Πλοίαρχοι Οικονομικοί

(α) Βενιζέλος Χρήστος
(β) Νιρίκος Ευστάθιος
(γ) Δοξαράς Ιωάννης

 

Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2013-14 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

α. Πλοίαρχος Μάχιμος

Τσούτσιας Βασίλειος

 

β. Πλοίαρχος Μηχανικός

Τζιώτης Κωνσταντίνος

 

γ. Πλοίαρχοι Οικονομικοί

(α) Βενιζέλος Χρήστος
(β) Νιρίκος Ευστάθιος
(γ) Δοξαράς Ιωάννης

 

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2013-14 της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2013 έκρινε ως «Μη Διατηρητέο» τον Πλοίαρχο Μάχιμο «ΕΟΘ» Μπομπό Ανατόλιο του Νικολάου .

 

Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αρφάνης Π.Ν.
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts