ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ: Εκπαίδευση του Αγήματος Ασφαλείας – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 27/05/18