ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Χορηγία της Εταιρείας «ΤΙΤΑΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό

 

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΤΙΤΑΝ», η οποία προσέφερε στο Αρχηγείο Στόλου, υπό μορφή δωρεάς, μεγάλη ποσότητα ενσακκισμένου τσιμέντου.

Λαμβανόμενης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας της εποχής μας, η εν λόγω χορηγία συμβάλλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αναγκαίων έργων συντήρησης υποδομών του Αρχηγείου Στόλου.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts