ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Κατάπλους ΤΠΚ “ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ” Στο ΝΣ/Αμφιάλη – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ALPHA – 02/07/2020