ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού

Ιστορικό

Το ΔΤΠΝ υποκατέστησε την ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, η οποία έπαυσε τις πληρωμές για το ΠΝ από την ημέρα λειτουργίας του, δηλ. από την 1η Ιουλίου 2000.
Από τις αρχές του 2003 επεκτάθηκε ο κύκλος εργασιών του ΔΤΠΝ σε ολόκληρη την Ελλάδα με αποτέλεσμα το σύνολο των πληρωμών μέσω Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) να συντελείται από το ΔΤΠΝ.

Αποστολή

Το ΔΤΠΝ έχει ως αποστολή του την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων του ΠΝ , μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος προς την οποία προωθούνται αντίστοιχες Λογιστικές Χρηματικές Εντολές για πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

 

Οργάνωση

Το ΔΤΠΝ υπάγεται στη ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ (ΔΙΔΗΔΕ) και στεγάζεται στη ΔΔΜΝ. Στελεχώνεται από τον Διευθυντή , τον Τμηματάρχη , τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου, τον Προϊστάμενο Ταμείου και ολιγομελές στρατιωτικό προσωπικό.
Η Διεύθυνση του ΔΤΠΝ είναι :
Πλατεία Κλαυθμώνος, Παπαρρηγοπούλου 2
2ος Όροφος, Γραφείο 305
Τ.Κ.: 10561 

Επικοινωνία

  • Διευθυντού : 210-6551964
  • Τμηματάρχη : 210-3368742
  • Λογιστηρίου : 210-3368710
  • Γραμματείας : 210-3368711
  • FAX : 210-3368609

Δικαιολογητικά / Πληρωμές

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για το Δημόσιο Ταμείο ΠΝ θα γίνεται στο ισόγειο της ΔΔΜΝ (γραφείο 105).

Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) (ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ – ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ – ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ)
Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ(ΙΔΙΩΤΗΣ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ (ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ – ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ)
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ ΔΟΥ ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.500 €
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΑΠΟ ΙΚΑ ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ) ΓΙΑ ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 €
Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ EXTRAIT ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΙΒΑΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)
ΣΤ. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ή ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΙΔΙΩΤΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)  

Ο Στόλος μας