ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Θωμάς Σφούνης (1951)

…την Ελευθερία της η Θάλασσα

1996, λάδι σε καμβά, 60x80 εκ.

«Από τους μικρούς σωρούς λιθαριών στα ποντοπόρα πλοία, παθιασμένα πάνω στο αεικίνητο σώμα της , φτιάχτηκαν οι έμποροι, οι φορείς της γνώσης και τέχνης. Η Θάλασσα χωρίζει τους ανθρώπους για να επέλθει η γοητευτική συνεύρεση, ενώ πολεμιστές προστατεύουν την ελευθερία της – η θάλασσα»

                                                                                                                                                                        Θωμάς Σφούνης

Ο Στόλος μας