ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ (A-470)

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

114,4 / 13,2 / 4,5 μέτρα

Εκτόπισμα

4493 τόνοι

Πλήρωμα

Ταχύτητα

17 κόμβοι

Πρόωση

Δύο (2) Κ. Μηχανές τύπου MAYBACH 872 ισχύος 3,000PS εκάστη. Δυο (2) Ηλεκτρομηχανές τύπου MWM ισχύος 390 KW εκάστη Δυο (2) Ηλεκτρομηχανές τύπου DEUTZ ισχύος 390 KW εκάστη μία (1) Ηλεκτρομηχανή τύπου MWM ισχύος 140KW (Ανάγκης-Emergency)

Οπλισμός

Ιστορικό

Το F.S.S. SAARBURG πήρε το όνομα του από την αρχαία πόλη SAARBURG που βρισκόταν στο κρατίδιο του TRIER (ΓΕΡΜΑΝΙΑ). Η ιστορία της πόλεως, η οποία πάντοτε βρισκόταν κοντά στις εκβολές του ποταμού SAAR, υπερβαίνει τα 1000 έτη.

Το μικρό πλοίο υποστηρίξεως «SAARBURG» καθελκύσθηκε την 1 Μαρτίου 1966 στα ναυπηγεία BLOHM and VOSS στο Αμβούργο. Έπειτα από μια μικρή περίοδο μετασκευών το πλοίο «βαπτίστηκε» στις 15 Ιουλίου 1966 από την σύζυγο του Δημάρχου της πόλης του  SAARBURG, Κα Madeleine Lorenz.

Την περίοδο ενεργοποίησης του πλοίου ακολούθησε η περίοδος επιχειρησιακής δραστηριότητας τον Ιούλιο του 1968. Πρώτος Κυβερνήτης ήταν ο Αντιπλοίαρχος Ressel. Tο πλοίο τοποθετήθηκε στη 2η Μοίρα Υποστηρίξεως και ελλιμενίστηκε στο CUXHANEN. Μετά από μια περίοδο 10 μηνών τοποθετήθηκε στον αναπληρωματικό στόλο στο WILHELMSHAVEN τη 14 Μαίου 1969. Στα τέλη του 1974 ενεργοποιήθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε ώστε να γίνει Πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως. Το μήκος του αυξήθηκε κατά 10,40m. Οι μετασκευές έγιναν μεταξύ των διαμερισμάτων 6 και 7 (μεσόστεγο) στο ναυπηγείο SEEBECK.Έτσι μετατράπηκε σε Πλοίο Γενικής Υποστήριξης Στόλου κλάσεως 701C. Η μετατροπή αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι το πλοίο έπρεπε να προσαρμοστεί στη νέα του αποστολή, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ταχέων σκαφών, Φ/Γ, Α/Τ, με Κ/Β και τορπίλλες έτσι ώστε να δύναται να αποτελεί μια πλωτή βάση ανεφοδιασμού. Το νέο διαμέρισμα VIA επιτρέπει την αποθήκευση και χορήγηση μέσω γερανών, Κ/Β και τορπιλλών. Επίσης τοποθετήθηκε σύστημα μηχανοργάνωσης ώστε να ανταποκρίνεται η επιστασία εφοδιασμού στην εκτέλεση εκτεταμένων επιχειρήσεων ανεφοδιασμού.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1975 το πλοίο ήταν έτοιμο να αναλάβει επιχειρησιακές δραστηριότητες υποστήριξης υπό τον Διοικητή Πλοίων Υποστηρίξεως Πλοίαρχο HANERT και το νέο Κυβερνήτη Αντιπλοίαρχο PROPFE. Το πλήρωμα του πλοίου αποτελείτο κυρίως από το πλήρωμα του μικρού πλοίου αποθηκεύσεως GLUCKSBURG, το οποίο αντικαταστάθηκε από το FSS SAARBURG στην 1η Μοίρα Υποστηρίξεως και ελλιμενίστηκε στο OLPENITZ. Ακολούθησε σύντονος εκπαίδευση στη Βαλτική Θάλασσα όπου έγιναν δοκιμές ναυσιπλοίας, μηχανισμών και αυτοματισμών πλοίου και εκπαίδευση προσωπικού.

Την Άνοιξη του 1976 εντάχθηκε πλήρως στο Γερμανικό Ναυτικό στο στολίσκο Πλοίων Υποστηρίξεως, με έδρα το OLPENITZ. Το Μάιο του 1994 παροπλίστηκε, ενώ στις 19 Οκτωβρίου 1994 υψώθηκε στο Ναύσταθμο ΚΡΗΤΗΣ η Ελληνική Σημαία και το πλοίο εντάχθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με το όνομα ΠΓΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ και με πλευρικό αριθμό Α-470.

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας