ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Π/Γ-4

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

37/17,5/2,0 μέτρα

Εκτόπισμα

Πλήρωμα

Ταχύτητα

9 κόμβοι

Πρόωση

Οπλισμός

Ιστορικό

Η τρόπις του ΠΓ-4 ετέθη στα Ναυπηγεία της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Γ.Ε) στο Πέραμα Πειραιώς την 1η Ιουνίου 1970. Παρεδόθει στο Πολεμικό Ναυτικό την 3η Απριλίου 1972

 

 

Ο Στόλος μας