ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Π/Γ-8

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

37,42/17,92/1,7 μέτρα

Εκτόπισμα

Πλήρωμα

Ταχύτητα

9 κόμβοι

Πρόωση

Οπλισμός

Ιστορικό

Ο πλωτός γερανός Νο 8 ναυπηγήθηκε και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το έτος 1978 . Εκτελεί εργασίες ανελκύσεως φορτίων (Βάρους έως 10 Τ μικρός γάντζος, Βάρους έως 70 Τ μεγάλος γάντζος) καθώς και μεταφορές φορτίων .

Η μετακίνηση είναι είτε με αυτόνομη πρόωση (για παράκτιες κοντινές αποστάσεις ) είτε ρυμουλκούμενος (για μεγαλύτερες αποστάσεις).

Ο Στόλος μας