ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ρ/Κ ΤΙΤΑΝ Α-443

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

30,87/8,77/2,87 μέτρα

Εκτόπισμα

299,45 Τόνοι

Πλήρωμα

10 Άτομα

Ταχύτητα

10 κόμβοι

Πρόωση

1 DIESEL SKL 6VD 26-20 AL-1 (720 PS)

Οπλισμός

-

Ιστορικό

Το πλοίο ανήκει στην κατηγορία των Ρυμουλκών Ανοικτής Θαλάσσης (Ρ/Κ). Ναυπηγήθηκε το 1988 στο Ρόστοκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας από τα Ναυπηγεία VEB, για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της ΛΔΓ. Καθελκύστηκε την 30-4-1988 και ενεργοποιήθηκε το 1989. Κύρια αποστολή του ήταν η Αντιμετώπιση Πυρκαϊών και Διαρροών σε άλλα Πλοία, η Έρευνα και Διάσωση, καθώς και η υποβοήθηση εταίρων πλοίων. Ονομάστηκε “WUSTROW” και είναι το πρώτο Πλοίο της κλάσης
“ZANDER”. Το Ρ/Κ βρισκόταν σε πλήρη χρήση όλα τα χρόνια μέχρι τον παροπλισμό του τον Δεκέμβριο του 2010. Παρελήφθη τον Νοέμβριο του 2011 από το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ η ύψωση της σημαίας έλαβε χώρα την 19η  Σεπτεμβρίου2012.Έλβε το διεθνές διακριτικό κλήσης SZFY και τον πλευρικό αριθμό Α 443.

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας