ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υ/Γ-ΩΚ ΑΚΑΤΟΣ 14 Α-14

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

12 μέτρα

Εκτόπισμα

8 τόνους

Πλήρωμα

Ταχύτητα

12 κόμβοι

Πρόωση

Μηχανές: 2 diesel ( 2 x 660 HP) Υ/Γ Συστήματα: ATLAS DESO 20, LRK/GPS/EGNOS AQUARIUS 5002 , HYPACK 8.9, MAX Hydrographic Software

Οπλισμός

Ιστορικό

Φωτογραφίες

Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)

Ο Στόλος μας