ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Υ/Γ-ΩΚ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α-478

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

63/9,6 μέτρα

Εκτόπισμα

1400 τόνους

Πλήρωμα

7 Αξιωματικοί και 36 Υπαξιωματικοί κοί & Ναύτες

Ταχύτητα

13 κόμβοι

Πρόωση

2 diesel ( 2 x 1200 HP)

Οπλισμός

2, εξοπλισμένες με ηχοβολιστικά μονής δέσμης DESO 25, σύστημα προσδιορισμού θέσης DGPS/LRK/ EGNOS (AQUARIUS 5002) και αυτόματα συστήματα συλλογής Υ/Γ στοιχείων.

Ιστορικό

Φωτογραφίες

Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)

Ο Στόλος μας