ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υ/Γ-ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ Α-474

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

50/9,6 μέτρα

Εκτόπισμα

750 τόνους

Πλήρωμα

7 Αξιωματικοί και 36 Υπαξιωματικοί κοί & Ναύτες

Ταχύτητα

13 κόμβοι

Πρόωση

Μηχανές: 2 diesel ( 2 x 900 HP)

Οπλισμός

Ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης (multibeam) Simrad EM 2000, Ηχοβολιστικό μονής δέσμης (Single beam) LAZ ELAC 421, Σύστημα προσδιορισμού θέσης (Positioning System) DGPS (Seatex Sea Path 200), HYPACK 8.9, MAX Hydrographic Software

Ιστορικό

Φωτογραφίες

Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)

Ο Στόλος μας