ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΥΦ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Α-469

Θυρεός

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

67/10/4,2 μέτρα

Εκτόπισμα

Πλήρωμα

Ταχύτητα

12,3 κόμβοι

Πρόωση

Οπλισμός

Ιστορικό

Το πλοίο ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Αυλίδος για το Πολεμικό Ναυτικό και παραδόθηκε στις 02 Αυγούστου 1991.
Είναι μονέλικο, ντιζελοκίνητο, με πρωραία έλικα ,και διαθέτει ηλεκτρουδραυλικό σύστημα φόρτωσης 2 τόνων.
Φέρει το διεθνές διακριτικό SZZX και είναι πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Νηογνώμονα ,με χαρακτηρισμό κλάσης +H 100 Al +HMC “Δεξαμενόπλοιο Υδροφόρο”.
Εκτελεί πλόες για κάλυψη επιχ. αναγκών Πολεμικών πλοίων και Διακλαδικών Βάσεων .Επικουρικά στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς του ΠΝ , συνδράμει σε υδροδοτήσεις νήσων στον Ελλαδικό θαλάσσιο χώρο όποτε απαιτηθεί.

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας