ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο

Σκοπός εκπαίδευσης

Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα της διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με ή χωρίς τη χρήση αναπνευστικής συσκευής HEED.
(HELICOPTER EMERGENCY EGRESS DEVICE)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-1η Ημέρα

 • Χρήση αναπνευστκής συσκευής HEED.
 • Ενεργοποίηση σωσιβίου.
 • Ανατρεπόμενο κάθισμα.

Θεωρητική Εκπαίδευση (2 ώρες)

 • Προ και μετά πτήσεως επιθεώρηση της HEED.
 • Εκμάθηση τεχνικών χρήσεως της αναπνευστικής συσκευής.
 • Αποφυγή ιατρικών επιπλοκών από τη μη σωστή χρήση της αναπνευστικής συσκευής.
 • Τυποποίηση διαδικασίας διαφυγής (ανατρεπόμενο κάθισμα).

Πρακτική εκπαίδευση (6 ώρες)

 • Εφαρμογή τεχνικών χρήσεως της αναπνευστικής συσκευής.
 • Υποβρύχια πορεία με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής.
 • Ενεργοποίηση σωσιβίου σε βάθος 4 μέτρων.
 • Διαφυγή από ανατρεπόμενο κάθισμα με χρήση αναπνευστικής συσκευής.

Με το πέρας της πρώτης εκπαιδευτικής ημέρας ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τη σωστή χρήση της αναπνευστικής συσκευής και την τυποποιημένη διαδικασία διαφυγής (ανατρεπόμενο κάθισμα).

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-2η Ημέρα

 • Εκπαίδευση στο ομοίωμα.
 • Ενεργοποίηση και χρήση σωστικού εξοπλισμού.
 • Περισυλλογή με διαδικασία HOIST.

Θεωρητική Εκπαίδευση (2 ώρες)

 • Προετοιμασία για προσθαλάσσωση.
 • Διαφυγή.
 • Ανάλυση φάσεων καθόδου ομοιώματος (6 φάσεις).
 • Ενεργοποίηση σωσιβίου και χρήση πνευστής λέμβου (life raft).
 • Τυποποίηση διαδικασίας περισυλλογής.

Πρακτική εκπαίδευση (6 ώρες)

 • Φάσεις καθόδου ομοιώματος:
 1. Ημέρα
 2. Ημέρα με ανατροπή
 3. Ημίφως με ανατροπή
 4. Σκοτάδι με ανατροπή
 5. Ημέρα με χρήση αναπνευστικής συσκευής
 6. Ημέρα με ανατροπή και χρήση αναπνευστικής συσκευής
 • Χρήση εξοπλισμού επιβίωσης (σωσίβιο, πνευστή λέμβος)
 • Περισυλλογή με διαδικασία HOIST

Με το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τη διαδικασία της προετοιμασίας για προσθαλάσσωση, να εκτελεί διαφυγή με ή χωρίς τη χρήση αναπνευστικής συσκευής, να χρησιμοποιεί το σωστικό εξοπλισμό και τη διαδικασία περισυλλογής.

Ιατρική Εξέταση

Εξέταση από ιατρό ειδικευμένο στη καταδυτική ιατρική.

Παρατηρήσεις

Για την παρακολούθηση του σχολείου θα πρέπει:
– Οι ιπτάμενοι να έχουν ετήσιο ιατρικό έλεγχο εν ισχύ.
– Επιβάτες (non air crew) εξετάζονται από το ιατρικό προσωπικό της Σχολής.

 


Διάρκεια: 2 Ημέρες

Τοποθεσία: Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Μαραθώνας)

Επικοινωνία: Τηλ: 22940 68144 22940 68149

e-mail: [email protected]

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας