ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Εκπαίδευσης Αξιωματικού Φυλακής Υποβρυχίων

Σκοπός εκπαίδευσης

Να παρέχει τη δυνατότητα σε νέους Αξιωματικούς απόκτησης γνώσης στον ασφαλή χειρισμό του Υ/Β.

Προϋποθέσεις

 • Αξιωματικοί Υ/Β βαθμού Σημαιοφόρου ή Ανθυποπλοιάρχου.
 • Γνώση Αγγλικής σύμφωνα με STANAG 6001:
 1. Listening (Good/3)
 2. Speaking (Fair/2)
 3. Reading (Good/3)
 4. Writing (Fair/2)
 • Βασικές γνώσεις σειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση Αρχών Διάδοσης ήχου.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-1η Εβδομάδα

 • Οργάνωση ΚΠΜ και ορθολογιστική χρήση όλων των αισθητήρων.
 • Κανόνες ασφάλειας.
 • Επίλυση στοιχείων κίνησης στόχου, υποτυπώσεις
 • Προκαθορισμένες αντιδράσεις (Έλεγχος βλαβών)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-2η Εβδομάδα

 • Ασφαλής Ναυτιλία Υ/Β εν καταδύσει ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Απόκτηση εικόνας επιφάνειας.
 2. Άνοδος σε περισκοπικό βάθος.
 3. Ασφαλής ναυτιλία σε περισκοπικό βάθος σε διαβαθμισμένα σενάρια δυσκολίας.

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας