ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Καταπολέμησης Πυρκαγιάς σε Πλοίο

Σκοπός εκπαίδευσης

Η παροχή στους εκπαιδευόμενους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε θέματα αντιμετώπισης
πυρκαγιάς για προσωπικό πλοίων.

Περίγραμμα Εκπαίδευσης

  • Εκπαίδευση στη χρήση πυροσβεστικού υλικού.
  • Χρήση φορητών πυροσβεστήρων.
  • Χρήση αναπνευστκής συσκευής.
  • Εκμάθηση συσκευής διαφυγής ανάγκης.
  • Διαφυγή από αφιλόξενο περιβάλλον.
  • Χρήση μανικών.
  • Αρχικές ενέργειες.
  • Διαδικασίες επανεισόδου σε καιόμενο διαμέρισμα

Εξέταση

Πρακτική εξέταση.

Σημειώσεις

  • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εντός προσομοιωτή πυρκαγιάς (F.F.T.U.).
  • Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων 15

Διάρκεια:
3 Ημέρες

Τοποθεσία:
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (Σχολή Ε/Β)
Σκαραμαγκάς Αθήνα
Επικοινωνία:
Τηλ:
210 5531249
210 5531328

e-mail:
[email protected]

Φωτογραφίες

Βίντεο

Ο Στόλος μας