ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολείο Τακτικής Επιθέσεων Υποβρυχίων

Σκοπός εκπαίδευσης

Να βελτιώσει την ικανότητα ενός Αξιωματικού να επιχειρεί το Υ/Β ασφαλώς, στη λήψη αποφάσεων υπό άγχος έτσι ώστε να εκτελεί επιτυχείς χειρισμούς προσβολής στόχων – διαφυγής και αποφυγής όπλων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Προϋποθέσεις

 • Αξιωματικοί με τουλάχιστον 4 χρόνια υπηρεσίας σε Υ/Β.
 • Γνώση Αγγλικής σύμφωνα με STANAG 6001:
 1. Listening (Good/3)
 2. Speaking (Fair/2)
 3. Reading (Good/3)
 4. Writing (Fair/2)
 • Βασικές γνώσεις σειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση Αρχών Διάδοσης ήχου.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-1η Εβδομάδα

 • Αντίληψη θεωρητικού υποβάθρου για επίλυση στοιχείων στόχου, γεωμετρία βολής και μνημονικοί κανόνες προσέγγισης στόχων και βολής όπλων.
 • Οργάνωση ΚΠΜ και ορθολογιστική διαχείριση αισθητήρων και πληροφοριών.
 • Κανόνες ασφάλειας.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-2η Εβδομάδα

 • Εκπαίδευση σε:
 1. Ρεαλιστικές προσεγγίσεις στόχων και βολή κατευθυνόμενων Τ/Λ.
 2. Σε διαφυγή ή Αποφυγή βληθεισομένων όπλων (Τ/Λ – νάρκες).
 

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας