ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

1ος Κύκλος Σεμιναρίου Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού διοργανώθηκε από το Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας και τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου Στόλου σεμινάριο με το ακόλουθο πρόγραμμα:                              

                                               

30 Απριλίου 2018:

     1. Αντιμετώπιση ασθενούς με θωρακικό άλγος στο ΤΕΠ

         Υπχος (ΥΙ) Π. Σύρος ΠΝ 

     2.  Διάγνωση και αντιμετώπιση αρρυθμιών στο ΤΕΠ

         Υπχος (ΥΙ) Π. Σύρος ΠΝ

     3. Εγκαύματα

         Υπχος (ΥΙ) Χ. Στωίδης ΠΝ

 

2 Μαΐου 2018:

   1. Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος

      Αντχος (ΥΙ) Ι. Ντούπης ΠΝ

   2. Κατάγματα – Εξαρθρήματα: διάγνωση και αντιμετώπιση στο ΤΕΠ

       Υπχος (ΥΙ) Ν. Νατσιούλας ΠΝ

   3. Τρόποι μετάδοσης λοιμώξεων και μέτρα ατομικής προστασίας.

       Αντχος (ΥΝ) Π. Σταματάκη ΠΝ

  4. Αξιολόγηση κοιλιακού άλγους στο ΤΕΠ

      Υπχος (ΥΙ) Δ. Μανατάκης ΠΝ

 

4 Μαΐου 2018:

   1. Διάγνωση και αντιμετώπιση αυτόματου πνευμοθώρακα

       Πχης (ΥΙ) Ι. Παραλίκας ΠΝ

   2. Κακώσεις κεφαλής και θώρακος

       Πχης (ΥΙ) Ι. Παραλίκας ΠΝ

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts