ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

2015_06_05 Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρείας Καλλέργης Δημήτριος και ΣΙΑ Ε.Ε.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας «Καλλέργης Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε» κ.κ. Καλλέργης Δημήτριος και Καλλέργης Χρήστος με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ, με σκοπό την παρουσίαση συστήματος επίβλεψης και ελέγχου εγκαταστάσεων.


Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts