ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

2ος Κύκλος Σεμιναρίου Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας

    Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου Στόλου διοργάνωσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού διευθύνσεώς τους τον 2ο Κύκλο Σεμιναρίου με τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

  • Αντιμετώπιση ασθενούς με θωρακικό άλγος στο ΤΕΠ – Διάγνωση και αντιμετώπιση αρρυθμιών στο ΤΕΠ

Υπχος (ΥΙ) Π. Σύρος ΠΝ

  • Τρόποι μετάδοσης λοιμώξεων και μέτρα ατομικής προστασίας.

Αντχος (ΥΝ) Π. Σταματάκη ΠΝ

  • Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος

Αντχος (ΥΙ) Ι. Ντούπης ΠΝ

  • Διάγνωση και αντιμετώπιση αυτόματου πνευμοθώρακα – Κακώσεις κεφαλής και θώρακος

Πχης (ΥΙ) Ι. Παραλίκας ΠΝ

  • Κατάγματα – Εξαρθρήματα: διάγνωση και αντιμετώπιση στο ΤΕΠ

Υπχος (ΥΙ) Ν. Νατσιούλας ΠΝ

  • Αξιολόγηση κοιλιακού άλγους στο ΤΕΠ

Υπχος (ΥΙ) Δ. Μανατάκης ΠΝ

  • Φάρμακα εκτάκτου ανάγκης

Ανθχος (ΥΦ) Α. Μάλαμα ΠΝ

  • Εγκαύματα

Υπχος (ΥΙ) Χ. Στoίδης ΠΝ  

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts