ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

5ο Εργαστήριο για το Πρόγραμμα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) «Upgrade of Maritime Surveillance»

        Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, με μέριμνα ΓΕΝ, το 5ο εργαστήριο για το πρόγραμμα «Αναβάθμισης της Θαλάσσιας Επιτήρησης» («Upgrade of Maritime Surveillance»), της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Στο εν λόγω πρόγραμμα η Ελλάδα αποτελεί την ηγέτιδα χώρα και συμμετέχουν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.

        Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ – ΓΔΠΕΑΔΣ και το ΓΕΕΘΑ. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα υλοποίησης του προγράμματος και κατέδειξαν την ισχυρή δυναμική αυτού.

Latest posts