ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

5ος Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου  2016 οι εκπαιδευόμενοι του 184ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, συμμετείχαν στον 5ο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.), επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο εκκίνησης τον Μαραθώνα και σημείο τερματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts