ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

“ΑΔΡΙΑΣ, Το Πλοίο Που Αρνήθηκε Να Πεθάνει” – Εκπομπή “Έλληνες Αειναύτες” – ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ – 05/12/2021