ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αφιέρωμα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Εκπομπή “Παιδεία” – ΕΡΤ – 25/05/2023