ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αφιέρωμα στη ΣΔΑΜ – Αρετή και Τόλμη – 22/10/17