ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ)

Γενικά

Η ΑΝΥΕ είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού. Κύριο έργο της είναι:

α. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας του μόνιμου και στρατεύσιμου προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.
β. Η έγκριση ειδικών εξετάσεων και αναρρωτικών αδειών ασθενών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και Σαλαμίνας.
γ. H καταλληλότητα των υποψηφίων προς κατάταξη παραγωγικών σχολών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Ιστορικό

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό αρχίζει μια συντονισμένη προσπάθεια συστηματικής οργάνωσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του στρατεύματος. Η προσπάθεια αυτή σταδιακά ολοκληρώνεται με την κάθοδο του Όθωνα στην Ελλάδα το 1835 και την ανάληψη καθηκόντων Διευθυντού της από το γερμανό αρχίατρο φιλέλληνα Ερρίκο Τράϊμπερ, ο οποίος, με την πολύχρονη πείρα του – κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας – από τη συμμετοχή του ως εθελοντή στρατιωτικού γιατρού στην αρχή στις τάξεις του Ναυτικού και αργότερα του Στρατού όπου τελικά και σταδιοδρόμησε, θεωρήθηκε ως κατ’ εξοχή πιο αρμόδιος για να αναλάβει, για πρώτη φορά το 1836, καθήκοντα Διευθυντή στο νεοσύστατο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της περιοχής «Μακρυγιάννη» και δύο χρόνια αργότερα, το 1838, πρώτος Πρόεδρος της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). Η Α.Σ.Υ.Ε., ως συγκροτημένη υγειονομική επιτροπή, γνωμάτευε ως προς την εκτίμηση της ικανότητας των κατατασσόμενων ανδρών ή την τυχόν απαλλαγή των υπηρετούντων καθώς και τη χορήγηση αδειών ασθενείας κ.λπ.

Οργάνωση

Η σύνθεση της Α.Ν.Υ.Ε. είναι τριμελής και προΐσταται Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν., ενώ τα μέλη της είναι Πλοίαρχοι (ΥΙ) Π.Ν.

1. Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Εμμανουήλ Κασωτάκης ΠΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Πλοίαρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Πράνταλος ΠΝ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. Πλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Ζαχαρόπουλος ΠΝ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΥΕΝ – ΑΝΥΕ  – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Πλοίαρχος (ΥΝ) Ερσιλία Γουνοπούλου ΠΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Δικαιολογητικά

Η προσέλευση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΝΥΕ στα τηλέφωνα: 2104583575 – 2104583705

ΝΝΠ                       

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ   8:00 – 13:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8:00 – 11:00

ΝΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ   8:30 – 11:00

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

ΑΝΥΕ
Πρόεδρος ΑΝΥΕ: 210-4583708 [email protected]
Γραμματέας ΑΝΥΕ: 210-4583704 [email protected]
Γραμματεία ΑΝΥΕ: 210-4583705, 210-4583575 [email protected]
Αίθουσα Συνεδριάσεων 210-4583534
Γ/Ε – Κίνηση 210-4583568
Μηχανογράφηση 210-4583550
Γραφείο Διαχείρισης και Απογραφών 210-4583514 [email protected]
ΦΑΞ 210-4583513
Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας: 210-4583568
Διεύθυνση
Ακτή Μουτσοπούλου 66,  ΤΚ: 185 36

ΝΝΑ / ΑΝΥΕ (μόνο Τετάρτη)

Γραμματεία 210-7261205
ΦΑΞ 210-7261867

Ο Στόλος μας