ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ναυτικό Κλιμάκιο Ελευσίνας (ΝΚΕ)

Ιστορικό

Το Ναυτικό Κλιμάκιο Ελευσίνας (ΝΚΕ) αποτελεί ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1987, κατόπιν σχετικής απόφασης ΓΕΝ, με έδρα τις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής. Η εποπτεία του έργου του ΝΚΕ γίνεται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ) στο οποίο και υπάγεται με σχέση πλήρους διοίκησης.

Αποστολή

Αποστολή του ΝΚΕ είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης και υλοποίησης των διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ, σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις και τις κατευθύνσεις/διαταγές του ΓΕΝ, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την ομαλή ένταξη των Ναυτικών Μονάδων στη δομή δυνάμεων του ΠΝ

 

Οργάνωση

Για κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα για το οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία των εργασιών στο ΝΚΕ, καθορίζονται από τον Διοικητή ΝΚΕ, ξεχωριστές ομάδες για την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής και των συμβατικών θεμάτων, αντίστοιχα. Επίσης, προσωπικό του ΝΚΕ αποτελεί την Ομάδα Εποπτείας Ποιότητας 6 (ΟΕΠ-6), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), με σκοπό την εκτέλεση του έργου της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας στα εν εξελίξει προγράμματα.

Ολοκληρωμένα Έργα

Οι ναυπηγικές εργασίες που έχουν λάβει χώρα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υπό την επίβλεψη και εποπτεία του ΝΚΕ, από την ίδρυση του έως σήμερα, είναι οι ακόλουθες:

  • Κατασκευή πέντε (5) Αρματαγωγών τύπου «Ιάσων»
  • Προσθήκη ελικοδρομίου στο Α/Τ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  • Μετασκευή θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ σε Ναυτικό Μουσείο
  • Εργασίες δεξαμενισμού και επισκευής ξύλινης Τριήρους «Ολυμπιάς»
  • Κατασκευή ενός (1) Πετρελαιοφόρου Στόλου (ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)
  • ΕΜΖ τεσσάρων (4) ΤΠΚ Combatande IIIB τ. ΛΑΣΚΟΣ
  • Κατασκευή επτά (7) ΤΠΚ Super Vita τ. ΡΟΥΣΣΕΝ

Ο Στόλος μας