ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ)

Ιστορικό

Το Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ) αποτελεί ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1987 και έχει έδρα τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στο Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής. Η εποπτεία του έργου του ΝΚΣ γίνεται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ).

Αποστολή

Αποστολή του Κλιμακίου είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης και υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ, σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις και τις κατευθύνσεις/διαταγές του ΓΕΝ, με σκοπό την έγκαιρη και ομαλή ένταξη των Ναυτικών Μονάδων στη δομή του ΠΝ. 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, το έργο του ΝΚΣ αφορά εργασίες ολοκλήρωσης και επιχειρησιακή ένταξης των Υ/Β τ.214 και του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, καθώς και συντήρησης των συνοδών πλοίων δοκιμών των Υ/Β αυτών.

 

Οργάνωση

Για κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει ανατεθεί στο ΝΚΣ, καθορίζονται από τον Διοικητή ξεχωριστές ομάδες για την παρακολούθηση των εργασιών και των συμβατικών θεμάτων αντίστοιχα. Επίσης, προσωπικό του ΝΚΣ αποτελεί την Ομάδα Εποπτείας Ποιότητας 5 (ΟΕΠ-5), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), με σκοπό την εκτέλεση έργου κρατικής διασφάλισης ποιότητας στα διάφορα προγράμματα.

Ο Στόλος μας