ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ)

Θυρεός

Στο θυρεό διακρίνονται μια Φρεγάτα, ένα Υποβρύχιο και δυο αεροσκάφη, απεικονίζοντας συμβολικά την επικοινωνιακή κάλυψη που παρέχει το ΣΔΑΜ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Το Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) είναι Ναυτική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού υπαγόμενη στον Α/ΓΕΝ. Επανδρώνεται / στελεχώνεται  από Μόνιμο Στρατιωτικό, Πολιτικό και Στρατεύσιμο προσωπικό.

 

Ιστορικό

Η κατασκευή του ΣΔΑΜ ξεκίνησε το 1955 και ολοκληρώθηκε το 1972. Αρχικά είχε σχεδιασθεί να αποτελέσει το Πολεμικό Στρατηγείο και το Κέντρο Συνεννοήσεως του ΓΕΝ. Αργότερα περιλήφθηκαν στο έργο ευκολίες  για την εξυπηρέτηση του ΝΑΤΟ.

Από το 1983 έως το 1997 εκτελέσθηκαν διευρύνσεις της στοάς με ανακατασκευή τμημάτων της, εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Από το 1997 έως σήμερα, σχεδιάζονται προγραμματίζονται και υλοποιούνται διάφορα έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμών.

 Το έργο  κατασκευάστηκε με προδιαγραφές αντιμετώπισης πυρηνικού και βιοχημικού πολέμου όπως απαιτούσε η τότε περίοδος του ψυχρού πολέμου,  και χωρίστηκε σε τρία μέρη: το Δομικό, το Ηλεκτρομηχανολογικό και το Τηλεπικοινωνιακό.

Αποστολή

Η κατασκευή του ΣΔΑΜ ξεκίνησε το 1955 και ολοκληρώθηκε το 1972. Αρχικά είχε σχεδιασθεί να αποτελέσει το Πολεμικό Στρατηγείο και το Κέντρο Συνεννοήσεως του ΓΕΝ. Αργότερα περιλήφθηκαν στο έργο ευκολίες  για την εξυπηρέτηση του ΝΑΤΟ.

Από το 1983 έως το 1997 εκτελέσθηκαν διευρύνσεις της στοάς με ανακατασκευή τμημάτων της, εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Από το 1997 έως σήμερα, σχεδιάζονται προγραμματίζονται και υλοποιούνται διάφορα έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμών.

 Το έργο  κατασκευάστηκε με προδιαγραφές αντιμετώπισης πυρηνικού και βιοχημικού πολέμου όπως απαιτούσε η τότε περίοδος του ψυχρού πολέμου,  και χωρίστηκε σε τρία μέρη: το Δομικό, το Ηλεκτρομηχανολογικό και το Τηλεπικοινωνιακό.

 

Οργάνωση

Το Κεντρικό Στρατηγείο καλύπτει μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων και αποτελείται από τις επίγειες και υπόγειες εγκαταστάσεις. Στις επίγειες εγκαταστάσεις ευρίσκονται  το Διοικητήριο, Διευθύνσεις και οι χώροι ενδιαιτήσεως προσωπικού, μαγειρείο, βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι καθώς επίσης και το ελικοδρόμιο.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις είναι διατεταγμένες  σε ένα πλέγμα στοών, εντός των οποίων  βρίσκονται οι προβλεπόμενοι χώροι που στεγάζουν τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΠΝ καθώς και αντίστοιχα συστήματα για κάλυψη των Νατοϊκών αναγκών. Επίσης εκεί είναι εγκατεστημένα τα ηλεκτρομηχανολογικά και κλιματιστικά συστήματα καθώς και χώροι της Διοικητικής Μέριμνας (Τραπεζαρία, Ενδιαιτήσεις).

Άλλες Δομές

Για λόγους αποκέντρωσης του επικοινωνιακού εξοπλισμού  και κυρίως  για τεχνικούς λόγους, το ΣΔΑΜ έχει αναπτυχθεί σε υποτεταγμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), οι οποίες μαζί με το Κεντρικό Στρατηγείο αποτελούν  το ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα του Πολεμικού Ναυτικού.

Αναλύονται σε ένα δίκτυο Κέντρων Εκπομπής, Κέντρων Λήψεων και Ραδιοζεύξεων, που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ο Στόλος μας